Avancerede datastrukturer

Efterår 2002


Generel information

Kursusform

Hver kursusgang vil bestå af en forelæsning samt øvelser med øvelsesvejleder. En ugentlig plan med pensum og øvelser mm. udleveres. Der vil være et antal mindre og større obligatoriske opgaver, hvor besvarelsen skal godkendes for at bestå kurset.

Belastning

Kursets belastning er 7.5 ECTS, det svarer til 1/3 af et fuldtidsstudie i den periode kurset afholdes, hvilket svarer til 1/8 årsbelasning.

Hvor og hvornår

Forelæsningerne og øvelserne holdes torsdag kl. 12.30-16.30 på IT-højskolen i lokale 3.14.

Litteratur

Udvalgte noter og artikler

Undervisere

Stephen Alstrup (stephen@it-c.dk), lokale 0.30
Theis Rauhe (theis@it-c.dk), lokale 0.30

Eksamen

Bestået/dumpet på baggrund af obligatoriske opgaver.
 


Stephen Alstrup (stephen@it-c.dk) August 2002