Introduktion til algoritmik og datastrukturer

Ugeseddel 12


Afsluttende forelæsning 26. november

 
Emne: Opsummering, perspektiv, evaluering m.m.
Tekst: CLR kapitel 36 og 37 bagrundslitteratur, men ej pensum!
Indhold:Vi opsummere, hvad der er blevet undervist i. Placer stoffet ind i mere overordnet algoritmiske rammer.
Opstiller udkast til pensumliste. Evaluere kurset. Fremstiller hvilke muligheder man har for videre studier i algoritmik.