Effektive indekserings- og søgemekanismer

Informationssamfundet er blevet en integreret del af vores privatliv og arbejdsliv. Organisation, fremskaffelse og præsentation af information bliver en stadig vigtigere del i udbredelsen af elektroniske medier. Vi vil i kurset fokusere på håndtering af informationer på Internettet. Det er en meget stor opgave der vokser eksplosivt efterhånden som Internettet bliver mere og mere udbredt. Samtidigt er det øgedede krav til tilgængelighed. Brugere af informations- systemer ønsker jo at kunne tilgå dem 24 timer i døgnet året rundt.

Mængden af information på nettet stiger hurtigere end udviklingen i hardware. Dette stiller store krav til de løsninger, der designes såvel i hardware som i software. Fra et algoritmisk synspunkt er det interessant at håndtere de meget store datamængder, fra et system mæssigt synspunkt er det interessant at håndtere systemet distribuerede natur (tolerance overfor hardware fejl) og fra design mæssig synsvinkle er det udfordrende at kunne præsentere store datamængder på en menneskelig overskuelig og lettilgængelig måde.

Kursets målsætning

Målet med kurset er at du skal fået godt kendskab til state of the art algoritmisk teknologier/distribueret systemer for søgemaskiner. Dette indbefatter viden om de praktisk problemstillinger og state of the art løsninger af dem.

Detaljeret indhold og målsætning kursusmål

Det er vores forhåbninger at du efter endt kursus på egen hånd kan implementere prototyper for søgemaskiner. Evt. som et projekt i forlængelse af kurset. Vi vil tage udgangs i praktiske problemstillinger. Eksempel: En bruger ønsker information om rejser i USA og taster derfor "+travellling +US".

Forudsætninger

Introducerende kursus til algoritmik såsom Introduktion til algoritmik og data struktur på ITU eller DAT2P på DIKU. Desuden forudsættes Internetprogrammering.

Kursusform

Forlæsninger og seminarer, samt obligatoriske opgaver.

Evalueringsform

Efter aftale med lærer.

Lærer

Stephen Alstrup
Michael Svendsen
Samt gæsteforlæsere.