Søgemaskine projekt

På denne side præsenteres projekter der handler om søgemaskiner. Projekterne er målrettet til studerende med forskellig baggrund. Det drejer sig om studerende som blot har haft "Grundlæggende programmering" og/eller "Objekt orienteret programmering", samt studerende som endvidere har haft enten "Databasesystemer", "Parallelle systemer" eller "Algoritmik".

Grundlæggende programmering: Søgemaskiner.

Beskrivelse:

På hvilke IT-C hjemmesider finder man information om f.eks. "fodbold", eller oplysing om "eksamensdatoer". Til at svare på et sådan spørgsmål benyttes en søgemaskine. En sådan søgemaskine består dels af teknologi der muliggøre at flere bruger systemet samtidigt (mange bruger f.eks. yahoo samtidigt), og teknologi der muliggøre hurtige søgninger. Disse teknologier kan man lære om i dybden på hhv. webprogrammerings- og algoritmekurser på IT-C. Formålet med dette projekt er at konstruere en simpel søgemaskine. I projektet begrænser vi os til forudsætningerne fra grundlæggende programmering. Hensigten er at projektet skal munde ud i et simpelt program som kan:

1) Indlæse en fil med en masse ord, som "abemor", "katte" og "husvogn".
2) En simpel brugergrænseflade hvorfra der kan spørges om et givet ord var i filen.

For at kunne besvare et spørgsmål hurtigere end at undersøge samtlige ord fra filen, starter projekter med en enkelt forklaring i hvorledes man kan kostruere en simpel hurtig søgerutine.

Forslag til varianter af opgaven er velkommen. Formålet med projektet er at de studerende skal opnå erfaring med at konstruere et større program ved at sammensætte og anvende de ting der er blevet undervist i på kurset grundlæggende programmering. Denne erfaring er en stor støtte for en bred vifte af efterfølgende kurser på IT-C: F.eks. hvis man tager et kursus som omhandler estimering af hvor lang tid det tager at udvikle større programmer, eller et teknisk kursus der bygger vider på grundlæggende programmering.

Målgruppe/forudsætninger:

Grundlæggende programmering.

Obejkt orienteret programmering: Søgemaskiner.

Beskrivelse:

Projektet skal udmunde i et program, som er tilsvarende det program der er beskrevet under projeket i søgemaskiner for studerende vis erfaring begrænser til grundlæggnede programmering. Det forventes dog at projektdeltagere med erfaring fra kurset objekt orienteret programmering udviser størrer programmeringsoverblik og inddrager mere raffineret programmeringsteknikker. Det vil endvidere være oplagt at bruge projektet til at stifte begyndende kendskab til hhv. webprogrammering og algoritmik. Formålet med projektet er at de studerende skal opnå mere erfaring med konstruktion af større programmer

Målgruppe/forudsætninger:

Objekt Orienteret programmering.

Algoritmik : Søgemaskiner

Beskrivelse:

På hvilke IT-C hjemmesider finder man information om f.eks. "fodbold", eller oplysing om "eksamensdatoer". Til at svare på et sådan spørgsmål benyttes en søgemaskine. Projektet går ud på at konstruere et forslag til en søgemaskine for IT-C. En søgemaskine består dels af client-server teknologi og søgerutiner. Afhængig af interesser kan man ignorer client-server delen og fokusere på at lave hurtige og funktionelle søgerutiner, eller lave en banal søgerutine med client-server teknologi. Projektperioden vil starte med en gennemgang af de nødvendige teknologier som f.eks. søgerutiner.

Forslag til varianter af opgaven eller andre algoritmeprojekter er velkomne.

Målgruppe/forudsætninger:

Introduktion til algoritmik og data struktur.

Databasesystemer - søgemaskiner

Beskrivelse:

På hvilke IT-C hjemmesider finder man information om f.eks. "fodbold", eller oplysing om "eksamensdatoer". Til at svare på et sådan spørgsmål benyttes en søgemaskine. Projektet går ud på at konstruere et forslag til en søgemaskine for IT-C. Ved konstruktion af søgemaskinen opbygges der samtidig en database over søgeordene. Implementeringen af databasen giver de studerende lejlighed til at se hvorledes de selv kan opbygge en database som understøtter hurtige søgninger til specifikke formål. Afhængig af forudsætninger og interesser stilles forskellige forslag af lærerne til at implementere selve søgerutinen og metoden til opsamling af data. Egne forslag er ligeledes meget velkomne. Projektperioden vil starte med en gennemgang af f.eks. søgerutiner som understøtter forskellig funktionalitet for søgning.

Målgruppe/forudsætninger:

Databasesystemer.

Parallelle systemer - søgemaskiner

Beskrivelse:

På hvilke IT-C hjemmesider finder man information om f.eks. "fodbold", eller oplysing om "eksamensdatoer". Til at svare på et sådan spørgsmål benyttes en søgemaskine. Projektet går ud på at konstruere et forslag til en søgemaskine for IT-C. En søgemaskine skal understøtte søgning af flere brugere samtidigt. Parallellt, med opgave skal der indsamles data fra nettet som ligeledes skal behandles. Indsamlingen af data kræver i høj udstrækning parallelle programmer og syknonisering heraf. Opgaven vanskeliggøres yderligere da indsamlede data skal indrulles i eksisterende data for søgemaskinen samtidigt med flere brugere søger i disse data.
Afhængig af forudsætninger og interesser stilles forskellige forslag af lærerne til at implementere selve søgerutinen og metoden til opsamling af data. Egne forslag er ligeledes meget velkomne. Projektperioden vil starte med en gennemgang af f.eks. søgerutiner som understøtter forskellig funktionalitet for søgning.

Målgruppe/forudsætninger:

Parallelle systemer.

Fælles for alle projekterne

Der afholdes mundtlig gruppeeksamen med i baggrund i projektgruppens rapport.

Lærer

Stephen Alstrup
Theis Rauhe